Biuletyn Informacji Publicznej

Interpretacje

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje przepisów

Decyzja 10/2021

24.11.2021
Decyzja interpretacyjna nr 10/2021 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja 9/2021

24.11.2021
Decyzja interpretacyjna nr 9/2021 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja 8/2021

24.11.2021
Decyzja interpretacyjna nr 8/2021 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja 7/2021

24.11.2021
Decyzja interpretacyjna nr 7/2021 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja 6/2021

24.11.2021
Decyzja interpretacyjna nr 6/2021 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Decyzja 5/2021

24.11.2021
Decyzja interpretacyjna nr 5/2021 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia