Biuletyn Informacji Publicznej

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje indywidualne

Decyzja nr 119/2022/BP – izba rzemieślnicza

20.01.2023
Decyzja nr 119/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 118/2022/BP - prokurent

20.01.2023
Decyzja nr 118/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 117/2022/BP - prokurent

20.01.2023
Decyzja nr 117/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 116/2022/BP - prokurent

20.01.2023
Decyzja nr 116/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 115/2022/BP - prokurent

20.01.2023
Decyzja nr 115/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 114/2022/BP – instrumenty finansowe

20.01.2023
Decyzja nr 114/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.