Biuletyn Informacji Publicznej

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje indywidualne

Decyzja nr 151/2022/BP – izba rzemiosła

09.05.2023
Decyzja nr 151/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 150/2022/BP - spółka limited liability company USA

09.05.2023
Decyzja nr 150/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 149/2022/BP – izba rzemiosła

09.05.2023
Decyzja nr 149/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 148/2022/BP – członkowie rady instytutu

09.05.2023
Decyzja nr 148/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 147/2022/BP – członek zarządu po wyznaczeniu przez wspólnika

17.03.2023
Decyzja nr 147/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 146/2022/BP – świadczenie niepieniężne

17.03.2023
Decyzja nr 146/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.