Biuletyn Informacji Publicznej

-

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje indywidualne

Decyzja nr 15/2022/BP

06.04.2022
Decyzja nr 15/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 14/2022/BP

06.04.2022
Decyzja nr 14/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 13/2022/BP

05.04.2022
Decyzja nr 13/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 12/2022/BP

05.04.2022
Decyzja nr 12/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 11/2022/BP

04.04.2022
Decyzja nr 11/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzja nr 10/2022/BP

21.03.2022
Decyzja nr 10/2022/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.