Biuletyn Informacji Publicznej

Rachunek bankowy właściwy dla wpłat kierowanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego:

82 1130 1017 0020 0734 8625 7428

Interpretacje indywidualne

Decyzja nr 49/2023/BP - prokurent

04.12.2023
Decyzja nr 49/2023/BP