Dla Pacjenta

O FOP

Co to jest Forum Organizacji Pacjentów (FOP)

Zainicjowaliśmy Forum Organizacji Pacjentów, żeby nawiązać dialog z pacjentami poprzez ich organizacje. FOP to platforma wymiany potrzeb i wiedzy. Dzięki niej możemy pomóc pacjentom kompleksowo w całym cyklu jego życia z chorobą, również przed udzieleniem świadczenia i po nim. Efektem tej współpracy są wspólne projekty.

W jakich obszarach pracuje FOP

Prace w ramach Forum Organizacji Pacjentów przebiegają w sześciu wyodrębnionych obszarach (podzespołach) tematycznych:

  • choroby rzadkie
  • edukacja i szkolenia
  • innowacyjne rozwiązania w systemie zdrowia
  • monitoring systemu ochrony zdrowia
  • profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia
  • sale obsługi klientów NFZ.

Jak zgłosić się do FOP

Lista organizacji FOP jest otwarta. Organizacje, które chcą działać we współpracy z NFZ i innymi organizacjami pacjentów, mogą w każdej chwili zgłosić swój udział poprzez e-mail:
 

Organizacje Pacjentów       Księga współpracy       Materiały dla pacjentów