Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 158/2019/DGL

21.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 56/2018/DGL- tekst ujednolicony

20.11.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - tekst ujednolicony zarządzenia

Zarządzenie Nr 157/2019/DSM

20.11.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Zarządzenie Nr 156/2019/DSOZ

19.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

Zarządzenie Nr 154/2019/DEF

15.11.2019
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Zarządzenie Nr 152/2019/DSOZ

07.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej