Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 164/2019/DSOZ

29.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 163/2019/DEF

29.11.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Zarządzenie Nr 162/2019/DEF

28.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców

Zarządzenie Nr 161/2019/BKiS

27.11.2019
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 160/2019/DGL

26.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 75/2018/DGL- tekst ujednolicony

21.11.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe - tekst ujednolicony zarządzenia