Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 154/2019/DEF

15.11.2019
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Zarządzenie Nr 152/2019/DSOZ

07.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Zarządzenie Nr 151/2019/DI

05.11.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 150/2019/DSOZ

31.10.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 149/2019/DSOZ

31.10.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 16/2018/DSM- tekst ujednolicony

30.10.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć - tekst ujednolicony