Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 128/2017/DK

21.12.2017
w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ

19.12.2017
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 126/2017/DGL

19.12.2017
w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 125/2017/DGL

19.12.2017
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 123/2017/DGL

15.12.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ

15.12.2017
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    204