Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 182/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarządzenie Nr 181/2019/DI

31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL

31.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 179/2019/DI

31.12.2019
w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 178/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie Nr 177/2019/DSOZ

30.12.2019
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej