Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 36/2018/DI

30.04.2018
w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 35/2018/DSOZ

23.04.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży...

Zarządzenie Nr 34/2018/BKiS

18.04.2018
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. oraz terminów ich odpracowania

Zarządzenie Nr 33/2018/DEF

16.04.2018
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok

Zarządzenie Nr 30/2018/DSOZ

30.03.2018
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie Nr 29/2018/DSOZ

30.03.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    210