Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 93/2018/DSS

11.09.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 92/2018/DGL

04.09.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 91/2018/DEF

04.09.2018
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok

Zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ

23.08.2018
w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Zarządzenie Nr 87/2018/DSOZ

23.08.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 83/2018/DSOZ

17.08.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    217