Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 176/2019/DSOZ

23.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Zarządzenie Nr 14/2019/DSM- tekst ujednolicony

20.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Zarządzenie Nr 175/2019/DEF

19.12.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ

14.12.2019
w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji

Zarządzenie Nr 172/2019/DEF

14.12.2019
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Zarządzenie Nr 170/2019/GPF

06.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia