Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.28.2017

18-09-2017

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Oddziałów Wojewódzkich i Centrali NFZ oraz łącznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01.– 31.12.2017 r. i za okres 01.01.– 31.12.2018 r., zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

źródło - Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 18.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 17.11.2017 10:44
Źródło: Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności