Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 110/2021/DSOZ

23.06.2021
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 109/2021/BPZ

18.06.2021
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Zarządzenie Nr 108/2021/DEF

18.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej...

Zarządzenie Nr 107/2021/DEF

18.06.2021
w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

Zarządzenie Nr 105/2021/BK

16.06.2021
w sprawie rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotacji z Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju

Zarządzenie Nr 103/2021/DSOZ

10.06.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19