Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

Od dnia 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia publikowane są w Bazie Aktów Własnych pod adresem baw.nfz.gov.pl.

Baza umożliwia zapoznanie się nie tylko z wydanym zarządzeniem Prezesa NFZ, ale także daje dostęp do tekstu ujednoliconego zarządzenia. Pozwala to użytkownikowi na zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym oraz prześledzenie zakresu dokonanej zmiany, poprzez funkcję porównania tekstów. Użytkownik może także pobrać tekst zarządzenia wraz z załącznikami w formacie xml, pdf i doc.

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 13/2022/DSOZ

28.01.2022
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 12/2022/DSOZ

27.01.2022
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 11/2022/DSOZ

25.01.2022
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 8/2022/DSOZ

21.01.2022
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zarządzenie Nr 7/2022/DSOZ

11.01.2022
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 6/2022/DSOZ

10.01.2022
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie