O NFZ

Władze NFZ

Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, socjolog, MBA. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, Uczelni Łazarskiego, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej oraz doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Prawa Medycznego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 26 sierpnia 2020 roku pełnił obowiązki prezesa NFZ. Wcześniej, od 29 listopada 2019 roku, był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych. Przez ponad 5 lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował pracami opolskiego i wielkopolskiego OW NFZ. Pracował także w dolnośląskim oddziale Funduszu.

Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jako menedżer ochrony zdrowia tworzył i skutecznie wdrażał nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze opieki zdrowotnej. Brał udział w pracach zespołów przy Ministrze Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia, 9 listopada 2021 roku, został powołany na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Doktor nauk medycznych. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej.

Od 1998 roku, tj. od momentu wprowadzenia reformy systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, jest aktywnym uczestnikiem procesów z tym związanych. W latach 1998 – 2011 pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Od 2011 do 2019 roku był dyrektorem medycznym w firmie doradczej PwC. Od 2014 jest współautorem cyklicznie wydawanego raportu Krajowy Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia, 11 kwietnia 2019 roku, został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa NFZ ds. Medycznych.

Specjalizuje się w finansach w ochronie zdrowia i kontroli zarządczej. Absolwentka zarządzania, ze specjalizacją w strefie usług zdrowotnych, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Ukończyła studia podyplomowe z audytu kontroli zarządczej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z Narodowym Funduszem Zdrowia jest związana od 2003 roku. Do 2006 roku była pracownikiem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Następnie pracowała w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, m.in. jako zastępca dyrektora ds. finansowych. Była również związana z Kujawsko-Pomorskim OW NFZ, gdzie m.in. pełniła obowiązki dyrektora oddziału.

Od września 2021 roku jest zatrudniona w Centrali NFZ w Warszawie. Do czasu objęcia stanowiska Zastępcy Prezesa NFZ ds. Operacyjnych była zastępcą dyrektora, a następnie pełniła obowiązki dyrektora Gabinetu Prezesa NFZ.

Decyzją Ministra Zdrowia, 1 marca 2022 roku, została powołana na Zastępcę Prezesa NFZ ds. Operacyjnych.

Rudolf Borusiewicz - Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,
kandydatura wskazana przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

Małgorzata Gałązka-Sobotka - Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
kandydatura wskazana przez Radę Dialogu Społecznego;

Maria Jolanta Ochman
kandydatura wskazana przez Radę Dialogu Społecznego;

Joanna Anna Jończyk
kandydatura wskazana przez organizację pacjentów;

Piotr Ciompa
kandydatura wskazana przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

Jarosław Janas
kandydatura wskazana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

Krystyna Machulak
członek Rady NFZ wskazany przez Prezesa Rady Ministrów;

Anna Karczmarz
członek Rady NFZ wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

Michał Edward Skoczylas
członek Rady NFZ wskazany przez ministra,właściwego do spraw zdrowia;

Jarosław Fiks
członek Rady NFZ wskazany przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 01.03.2022 22:17
Aktualizacja informacji: 01.03.2022 22:30
Sprawdź historię zmian