O NFZ

Władze NFZ

Ekspert zarządzania w ochronie zdrowia, doktor nauk o zdrowiu, MBA. Absolwent: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, Uczelni Łazarskiego, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej. Obronił doktorat na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Prawa Medycznego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 26 sierpnia 2020 roku pełnił obowiązki prezesa NFZ. Wcześniej, od 29 listopada 2019 roku, był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych. Przez ponad 5 lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował opolskim i wielkopolskim OW NFZ. Pracował również w dolnośląskim oddziale Funduszu.

Od 2015 roku jest Przewodniczącym Rady ds. Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jako menedżer ochrony zdrowia tworzył i skutecznie wdrażał nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze opieki zdrowotnej. Brał udział w pracach zespołów przy Ministrze Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia, 9 listopada 2021 roku, został powołany na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z wykształcenia jest fizjoterapeutą. Specjalizuje się w finansach w ochronie zdrowia i kontroli zarządczej. Absolwentka zarządzania, ze specjalizacją w strefie usług zdrowotnych, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Ukończyła studia podyplomowe z audytu kontroli zarządczej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z Narodowym Funduszem Zdrowia jest związana od 2013 roku. Do 2016 roku była pracownikiem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Następnie pracowała w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, m.in. jako zastępca dyrektora ds. finansowych. Pełniła także obowiązki dyrektora Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ.

Od września 2021 roku jest zatrudniona w Centrali NFZ w Warszawie. Do czasu objęcia stanowiska Zastępcy Prezesa NFZ była zastępcą dyrektora, a następnie pełniła obowiązki dyrektora Gabinetu Prezesa NFZ.

Decyzją Ministra Zdrowia, 1 marca 2022 roku, została powołana na Zastępcę Prezesa NFZ.

Posiada doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu placówkami medycznymi. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył też podyplomowe studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Przed powołaniem na wiceprezesa NFZ, był zastępcą dyrektora ds. administracyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Wcześniej kierował szpitalami w Wieluniu i Lublińcu oraz miejską przychodnią rejonową SP ZOZ w Koniecpolu. Pracował też w sektorze prywatnym.

W latach 2016-2019 był związany z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najpierw jako naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Następnie był zastępcą dyrektora Departamentu Obsługi Pacjentów w Centrali NFZ.

Decyzją Ministra Zdrowia, 5 lutego 2024 roku, został powołany na Zastępcę Prezesa NFZ.

Ekspert od kontroli zarządczej, kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia MBA w zakresie zarządzania na Uczelni Łazarskiego. Jest radcą prawnym, ma uprawnienia audytora wewnętrznego.

W latach 2022-2023 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie był audytorem wewnętrznym, a następnie p.o. kierownikiem Wydziału Audytu Wewnętrznego. Wcześniej był związany z Narodowym Bankiem Polskim, jako zastępca dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Przez 14 lat (od 2003 do 2017 r.) pracował w Narodowym Funduszu Zdrowia. W tym czasie był szefem zespołu audytorów wewnętrznych, p.o. dyrektorem Gabinetu Prezesa Funduszu i zastępcą dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ds. finansowych.

Doświadczenie w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego zdobył też w Urzędzie Celnym i Izbie Celnej we Wrocławiu oraz w Ministerstwie Finansów, jako radca ministra w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego.

Decyzją Ministra Zdrowia, 13 marca 2024 roku, został powołany na Zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych.

Rudolf Borusiewicz - Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,
kandydatura wskazana przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

Małgorzata Gałązka-Sobotka - Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
kandydatura wskazana przez Radę Dialogu Społecznego;

Maria Jolanta Ochman
kandydatura wskazana przez Radę Dialogu Społecznego;

Joanna Anna Jończyk
kandydatura wskazana przez organizację pacjentów;

Krystyna Machulak
członek Rady NFZ wskazany przez Prezesa Rady Ministrów;

Anna Karczmarz
członek Rady NFZ wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

Michał Edward Skoczylas
członek Rady NFZ wskazany przez ministra,właściwego do spraw zdrowia;

Jarosław Fiks
członek Rady NFZ wskazany przez Rzecznika Praw Pacjenta;

Zbigniew Bogusław Teter
członek Rady NFZ wskazany wspólnie przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 13.03.2024 12:17
Aktualizacja informacji: 11.04.2024 11:36
Źródło: Biuro Rady Funduszu
Sprawdź historię zmian