O NFZ

Struktura NFZ

Struktura organizacyjna NFZ

W strukturze NFZ wyodrębnia się Centralę NFZ oraz 16 oddziałów wojewódzkich.

 1. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu;
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy;
 3. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie;
 4. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze;
 5. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi;
 6. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie;
 7. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie;
 8. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu;
 9. Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie;
 10. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku;
 11. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku;
 12. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach;
 13. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach;
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie;
 15. Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu;
 16. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.

Zobacz też:

Dane teleadresowe OW NFZ

Dyrektorzy OW NFZ

Identyfikatory OW NFZ

Organizacja Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:

Pion Prezesa Funduszu:

 • Gabinet Prezesa Funduszu;
 • Biuro Rady Funduszu;
 • Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji;
 • Biuro Prawne;
 • Biuro Spraw Pracowniczych;
 • Departament Analiz i Innowacji;
 • Biuro Audytu Wewnętrznego;
 • Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
 • Departament Ekonomiczno-Finansowy;
 • Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania 

Pion Zastępcy Prezesa  ds. Medycznych:

 • Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
 • Departament Gospodarki Lekami
 • Departament Współpracy Międzynarodowej;

Pion Zastępcy Prezesa  ds. Operacyjnych:

 • Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
 • Biuro Księgowości;
 • Departament Informatyki;
 • Departament Kontroli;
 • Departament Obsługi Klientów i Profilaktyki;

Pion Zastępcy Prezesa  ds. Służb Mundurowych:

 • Departament ds. Służb Mundurowych;
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 25.06.2019 09:22
Aktualizacja informacji: 12.04.2022 12:48
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian