Dla Świadczeniodawcy

Zespoły koordynacyjne - protokoły z posiedzeń

Zespół Koordynacyjny do spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

Zespół Koordynacyjny do spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej

Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia ziarniniakowatości (GPA lub MPA)

Zespół Koordynacyjny ds. leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu choroby
Parkinsona

Zespół Koordynacyjny "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"

Zespół Koordynacyjny do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolitycznomocznicowego

Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

Zespół Koordynacyjny do spraw CAR-T w leczeniu chorych na ostrą białaczkę
limfoblastyczną

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorych na Raka Kolczystokomórkowego Skóry

Zespół Koordynacyjny ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie lekowym
Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od
12 lat

Zespół Koordynacyjny ds. leczenia chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a

Zespół Koordynacyjny do spraw CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Pacjentów ze Spektrum Zapalenia Nerwów
Wzrokowych i Rdzenia Kręgowego

Zespół Koordynacyjny ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie lekowym Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1

Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu u Pacjentów Dorosłych oraz u Młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie
Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Dinutuksymabem beta Pacjentów z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym

Zespół Koordynacyjny ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie leczenia choroby Wilsona

Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorób Siatkówki

Zespół ds. Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Pacjentów z Guzami Litymi Wykazującymi Fuzję Genu NTRK
Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni  

Zespoły koordynacyjne

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 19.06.2023 10:26
Aktualizacja informacji: 19.06.2023 10:33
Sprawdź historię zmian