Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Drukuj

Szacowanie wartości zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie intranetu

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu intranetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:

  1. Skonfigurowanie i uruchomienie instancji  w środowisku Zamawiającego;
  2.  Integracja projektowanego systemu z usługami Active Directory Zamawiającego;
  3. Opracowanie i wdrożenie wizualizacji w oparciu o przekazane przez Zamawiającego wytyczne;
  4. Migracja wskazanych treści (artykuły, pliki) z dotychczas wykorzystywanego systemu intranet Zamawiającego, opartego na systemie open source Joomla, do projektowanego systemu;
  5. Uruchomienie w systemie funkcjonalności społecznościowych typu: forum, ogłoszenia;
  6. Uruchomienie w systemie zaawansowanych wyszukiwarek umożliwiających wyszukiwanie osób (dane z AD) oraz treści i plików (opublikowane w systemie);
  7. Świadczenie usług związanych z konfiguracją projektowanego systemu - w ramach dodatkowych godzin programistycznych.

Przewidywany czas realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.

Oszacowanie wartości zamówienia i ewentualne dodatkowe pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: , w terminie do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Szacowanie – intranet”.

Niniejsza prośba o oszacowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 27.03.2019 15:09
Aktualizacja informacji: 27.03.2019 15:09
Źródło: 1
Sprawdź historię zmian