Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 5/2020/III

03.02.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji do oprogramowania Oracle

Uchwała Nr 4/2020/III

03.02.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji praw i przejęcia obowiązków

Uchwała Nr 3/2020/III

03.02.2020
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 2/2020/III

03.02.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 1/2020/III

03.02.2020
w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

Uchwała Nr 37/2019/III

23.12.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie Microsoft wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek