Zarządzenia Prezesa

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 23/2023/IV

22.09.2023
z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji stałego Zespołu Problemowego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw kryteriów jakościowych w alokacji środków przeznaczanych na świadczenia opieki zdrowotnej

Uchwała Nr 22/2023/IV

22.09.2023
z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 21/2023/IV

18.07.2023
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości NFZ zlokalizowanej przy ul. Wolności 18 w Jeleniej Górze służebnością przesyłu

Uchwała Nr 20/2023/IV

18.07.2023
z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r.

Uchwała Nr 19/2023/IV

18.07.2023
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na potrzeby Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwała Nr 18/2023/IV

18.07.2023
z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 r.