Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 188/2019/DSM

31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych

Zarządzenie Nr 187/2019/DSOZ

31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielenie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 186/2019/DSOZ

31.12.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Zarządzenie Nr 185/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 184/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 183/2019/DSOZ

31.12.2019
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką