Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 67/2020/DSOZ

14.05.2020
w sprawie powołania Zespołu do spraw metodyki pomiaru wskaźników realizacji pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy”

Zarządzenie Nr 66/2020/GPF

08.05.2020
w sprawie powołania Zespołu do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 65/2020/DSOZ

04.05.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 64/2020/DAiI

29.04.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Zarządzenie Nr 63/2020/DSOZ

24.04.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Nr 62/2020/DEF

24.04.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta