O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Dziale Lecznictwa Ambulatoryjnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Mazowieckim OW NFZ /umowa o pracę - pełny etat, umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika/

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Rekrutacja na stanowisko Specjalista w Dziale Lecznictwa Ambulatoryjnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej  została zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia. 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • Współpraca ze świadczeniodawcami w ramach obowiązującego porządku prawnego w zakresie regulaminowych zadań komórki organizacyjnej oraz zadań powierzonych przez przełożonego.
 • Opiniowanie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń.
 • Przygotowywanie korespondencji wynikającej z zakresu działania komórki organizacyjnej.
 • Bieżące monitorowanie umów oraz danych wprowadzanych przez świadczeniodawców za pośrednictwem portalu SZOI i sporządzanie aneksów do umów.
 • Udział w pracach komisji konkursowej, w tym wizytowanie oferentów w ramach postepowań konkursowych oraz świadczeniodawców dla potrzeb opracowania wniosków o zmiany
 • wynikające z zawartych umów.
 • Obsługa korespondencji w systemie EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: Co najmniej średnie.
 • Lata pracy zawodowej:
  • Minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
  • Minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG)

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE (Word, EXCEL)
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
   o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 757 z późn. zm.).
  • Znajomość aktów prawnych mających zastosowanie przy udzielaniu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej.
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 265).

 

Wymagania dodatkowe:

 • Praca pod presją czasu.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.
 • Doświadczenie w pracy w systemie ochrony zdrowia.
 • Doświadczenie w pracy z wykorzystanie systemów informatycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwa pracy), umowy zlecenie (zaświadczenia) lub prowadzenia działalności gospodarczej(wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY  

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (nr telefonu: 22 279 75 07 )

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 30.05.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Chałubińskiego 8 (przy pomocy skrzynki korespondencyjnej dostępnej w Kancelarii Ogólnej MOW NFZ)  lub przesłać na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8

00-613, Warszawa

 

(decyduje data wpływu do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy 2023/DLA/41

 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Sylwia Biczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 15.05.2023 10:05
Aktualizacja informacji: 22.08.2023 15:04
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty