Kontakt

Centrala NFZ

Dane teleadresowe

Siedziba:

ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

E-mail:

[at] = @

NIP:

107-00-01-057

Godziny otwarcia:

8.00 - 16.00 (od poniedziałku do piątku)

Całodobowy kontakt, 7 dni w tygodniu. Zadzwoń:

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

 

Pion Prezesa Funduszu

p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Filip Nowak

sekretariat tel. 22 572 63 68

 

Gabinet Prezesa Funduszu

Dyrektor - Dorota Olczyk

tel. 22 572 60 13
faks 22 572 63 30

 

Biuro Rady Funduszu

Dyrektor - Małgorzata Szewczyk

tel. 22 572 60 16
faks 22 572 63 27

 

Biuro Komunikacji Społecznej

Dyrektor, Rzecznik Prasowy - Sylwia Wądrzyk

tel. 22 572 61 11 (dla dziennikarzy)

 

Biuro Prawne

p. o. Dyrektora Izabela Wereśniak-Masri

tel. 22 572 60 56

 

Biuro Spraw Pracowniczych

Dyrektor - Małgorzata Flis

tel. 22 572 60 51
faks 22 572 63 44

 

Departament Analiz i Innowacji

Dyrektor - Dariusz Dziełak

tel. 22 572 62 81

 

Departament Obsługi Klientów

Dyrektor - Paweł Kikosicki

tel. 22 574 19 73

 

Biuro Audytu Wewnętrznego

Dyrektor - Małgorzata Lala

tel.22 572 64 08

 

Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Dyrektor - Jolanta Stefanowska

tel. 22 572 64 14

 

Departament Ekonomiczno-Finansowy

Dyrektor - Dariusz Jarnutowski

tel. 22 572 62 15
faks 22 572 63 07

 

Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

p. o. Dyrektora Jarosław Olejnik

 

Inspektor Ochrony Danych - Dorota Lage

tel. 22 572 63 83

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Mirosław Krasnowiecki

tel. 22 572 60 70
faks 22 572 63 26

Specjalista do spraw BHP - Starszy specjalista ds. bhp - Agnieszka Piwowarska-Mańk

tel.  22 572 60 84

 

Pion Zastępcy Prezesa ds. Medycznych

Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

Bernard Waśko

tel. 22 574 19 68

 

Departament Gospodarki Lekami

Dyrektor - Iwona Kasprzak

tel. 22 572 61 89
faks 22 572 63 43

 

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dyrektor - Leszek Szalak

tel. 22 572 61 00
faks 22 572 63 35

 

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej

Dyrektor - Marta Pawłowska 

tel. 22 572 62 00

 

Pion Zastępcy Prezesa ds. Operacyjnych

Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych

tel. 22 572 63 68

 

Biuro Księgowości

Dyrektor - Artur Szlaga

tel. 22 572 62 21
faks 22 572 63 29

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Dyrektor - Dorota Brymas

tel. 22 572 62 45
faks 22 572 63 17

 

Departament Informatyki

Dyrektor - Marcin Grabowski

tel. 22 572 61 61
faks 22 824 07 49

 

Departament Kontroli

Dyrektor - Jerzy Pilarski

tel. 22 572 64 69
faks 22 572 63 21

 

Departament Współpracy Międzynarodowej

p.o. Dyrektora - Magdalena Wojdowska

tel. 22 572 62 68
faks 22 572 63 33

 

Pion Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych

Departament ds. Służb Mundurowych

Dyrektor - Arkadiusz Kosowski

tel. 22 572 62 72
faks 22 572 63 20

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.06.2019 15:30
Aktualizacja informacji: 03.09.2020 09:03
Sprawdź historię zmian