Kontakt

Centrala NFZ

Dane teleadresowe

Siedziba:
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Telefoniczna Informacja Pacjenta:800 190 590

 

Pion Prezesa Funduszu

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Adam Niedzielski

sekretariat tel. 22 574 19 35

 

Gabinet Prezesa Funduszu

Dyrektor - Dorota Olczyk

tel. 22 572 60 13
faks 22 572 63 30

 

Biuro Rady Funduszu

Dyrektor - Małgorzata Szewczyk

tel. 22 572 60 16
faks 22 572 63 27

 

Biuro Komunikacji Społecznej

Dyrektor, Rzecznik Prasowy - Sylwia Wądrzyk

tel. 22 572 61 11 (dla dziennikarzy)

 

Biuro Prawne

Dyrektor - Damian Jakubik

tel. 22 572 60 56

 

Biuro Kadr i Szkoleń

Dyrektor - Małgorzata Flis

tel. 22 572 60 51
faks 22 572 63 44

 

Departament Analiz i Innowacji

Dyrektor - Dariusz Dziełak

tel. 22 572 62 81

 

Departament Obsługi Pacjenta

Dyrektor - Paweł Kikosicki

tel. 22 574 19 73

 

Biuro Audytu Wewnętrznego

p.o. Dyrektora - Małgorzata Lala

tel.22 572 64 08
faks: 22 572 63 33

 

Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Dyrektor - Jolanta Stefanowska

tel. 22 572 64 14

 

Departament Ekonomiczno-Finansowy

Dyrektor - Dariusz Jarnutowski

tel. 22 572 62 15
faks 22 572 63 07

 

Inspektor Ochrony Danych

Dorota Lage

tel. 22 572 63 83

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Mirosław Krasnowiecki

tel. 22 572 60 70
faks 22 572 63 26

 

Pion Zastępcy Prezesa ds. Medycznych

Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

Bernard Waśko

tel. 22 574 19 68

 

Departament Gospodarki Lekami

Dyrektor - Iwona Kasprzak

tel. 22 572 61 89
faks 22 572 63 43

 

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dyrektor - Leszek Szalak

tel. 22 572 61 00
faks 22 572 63 35

 

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej

Dyrektor - Marta Pawłowska 

tel. 22 572 62 00

 

Pion Zastępcy Prezesa ds. Operacyjnych

Zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych

Filip Nowak

tel. 22 572 63 68

 

Biuro Księgowości

Dyrektor - Artur Szlaga

tel. 22 572 62 21
faks 22 572 63 29

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Dyrektor - Dorota Brymas

tel. 22 572 62 45
faks 22 572 63 17

 

Departament Informatyki

Dyrektor - Marcin Grabowski

tel. 22 572 61 61
faks 22 824 07 49

 

Departament Kontroli

Dyrektor - Jerzy Pilarski

tel. 22 572 64 69
faks 22 572 63 21

 

Departament Współpracy Międzynarodowej

p.o. Dyrektora - Magdalena Wojdowska

tel. 22 572 62 68
faks 22 572 63 33

 

Specjalista do spraw BHP

Starszy specjalista ds. bhp - Agnieszka Piwowarska-Mańk

tel.  22 572 60 84

 

Pion Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych

 

Departament ds. Służb Mundurowych

 

Dyrektor - Arkadiusz Kosowski

tel. 22 572 62 72
faks 22 572 63 20


 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.06.2019 15:30
Aktualizacja informacji: 02.07.2020 14:22
Sprawdź historię zmian