Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat DSOZ

28.01.2020
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Komunikat dla świadczeniodawców

22.01.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DGL

13.01.2020
Komunikat dotyczący wielkości kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych od stycznia do października 2019 r.

Komunikat DGL - Słownik GRS

10.01.2020
Komunikat dot. słownika grup substancji czynnych (GRS) wersja 17

Komunikat dla świadczeniodawców - listy oczekujących

10.01.2020
Komunikat dotyczy świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne - dodatkowe wyjaśnienia.

Komunikat dla świadczeniodawców

07.01.2020
Komunikat dla świadczeniodawców ws. zmiany kodów przyczyn zmiany terminu oraz kodów przyczyn skreślenia z list oczekujących/harmonogramów przyjęć

Komunikat DGL

02.01.2020
Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu styczniu 2020 r.

Komunikat w sprawie systemu eZWM

Ważne!
31.12.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat DGL

31.12.2019
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do października 2019 r.
Zobacz szczegóły