Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią załączniki do zarządzenia Nr 152/2020/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Regulamin przyjęty zarządzeniem Nr 152/2020/GPF zmieniony został:

zarządzeniem Nr 31/2021/GPF z dnia 12 lutego 2021 r.

zarządzeniem Nr 58/2021/GPF z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Statut Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1840), zmieniony rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1020).

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.10.2020 08:56
Aktualizacja informacji: 01.04.2021 13:19
Sprawdź historię zmian