Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią załączniki do zarządzenia Nr 45/2022/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Regulamin przyjęty zarządzeniem Nr 45/2022/GPF zmieniony został:

zarządzeniem Nr 153/2022/GPF z dnia 23 listopada 2022 r.

zarządzeniem Nr 180/2022/GPF z dnia 30 grudnia 2022 r .

zarządzeniem Nr 24/2023/GPF z dnia 2 lutego 2023 r .

zarządzeniem Nr 43/2023/GPF z dnia 28 lutego 2023 r .

Statut Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 349). Statut był zmieniany rozporządzeniami Ministra Zdrowia: z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1020), z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. U. poz. 2338), z dnia 31 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1497) oraz z dnia 9 marca 2022 r. (Dz. U. poz. 591).

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 25.08.2021 15:35
Aktualizacja informacji: 01.03.2023 14:47
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian