Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią załączniki do zarządzenia Nr 134/2023/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 25.08.2021 15:35
Aktualizacja informacji: 04.10.2023 09:12
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian