Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią załączniki do zarządzenia Nr 45/2022/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Regulamin przyjęty zarządzeniem Nr 45/2022/GPF zmieniony został:

zarządzeniem Nr 153/2022/GPF z dnia 23 listopada 2022 r.

zarządzeniem Nr 180/2022/GPF z dnia 30 grudnia 2022 r .

zarządzeniem Nr 24/2023/GPF z dnia 2 lutego 2023 r .

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 25.08.2021 15:35
Aktualizacja informacji: 03.02.2023 12:07
Źródło: Biuro Prawne
Sprawdź historię zmian