Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Statut Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 349). Statut był zmieniany rozporządzeniami Ministra Zdrowia: z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1020), z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. U. poz. 2338), z dnia 31 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1497) oraz z dnia 9 marca 2022 r. (Dz. U. poz. 591).

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 25.08.2021 15:35
Aktualizacja informacji: 19.05.2023 15:22
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian