Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne

Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią załączniki do zarządzenia Nr 134/2023/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Zarządzenie to zostało zmienione:

Zarządzeniem nr 3/2024/GPF z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zarządzeniem nr 14/2024/GPF z dnia 6 lutego 2024 r.

Zarządzeniem nr 36/2024/GPF z dnia 29 marca 2024 r.

 

Podmiot publikujący: Narodowy Fundusz Zdrowia
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 25.08.2021 15:35
Aktualizacja informacji: 03.04.2024 14:18
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian