Dla Świadczeniodawcy

Identyfikacja

Szybka terapia onkologiczna

Wzór tablicy informacyjnej dla aptek i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację recept refundowanych

Logo Narodowego Funduszu Zdrowia

Wzór tablicy dla świadczeniodawcy