Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi BIP

Ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określają, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4) oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

Dzięki stronom Biuletynu Informacji Publicznej, Obywatele Polski mają zagwarantowany łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.
Informacje dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia, mające charakter informacji publicznej, dostępne są :

  1. wg zawartości merytorycznej - poprzez główne menu nawigacyjne serwisu internetowego NFZ
  2. wg daty wprowadzenia informacji - poprzez Rejestr zmian BIP.
  3. wg słów kluczowych - poprzez system wyszukiwania informacji.

Artykuły opublikowane w BIP NFZ opisane są dodatkowo słowami kluczowymi (tagami) widocznymi na dole strony, które umożliwiają szybkie dotarcie do dokumentów pokrewnych do wyszukanej już informacji.

Dzięki systemowi narzędzi, informacja dostępna na stronach internetowych Biuletynu, może zostać w łatwy sposób wydrukowana, zapisana w pliku (wieloplatformowy format tekstowy . rtf), jak też wysłana na wskazany adres e-mail.

Informacja nieopublikowana na stronach BIP udostępniana jest na wniosek złożony drogą elektroniczną, pocztową, telefoniczną lub osobiście.