Biuletyn Informacji Publicznej

Instrukcja obsługi BIP

6 września 2001 r. Sejm uchwalił USTAWĘ o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa ta określa, które podmioty są zobowiązane do udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych (Art. 4) oraz ustala zasady oraz tryb udostępniania tych informacji.

Dzięki stronom Biuletynu Informacji Publicznej, Obywatele Polski mają zagwarantowany łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.
Informacje dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia, mające charakter informacji publicznej, dostępne są :

  1. wg zawartości merytorycznej - poprzez główne menu nawigacyjne serwisu internetowego NFZ
  2. wg daty wprowadzenia informacji - poprzez Rejestr zmian BIP.
  3. wg słów kluczowych - poprzez system wyszukiwania informacji.

Artykuły opublikowane w BIP NFZ opisane są dodatkowo słowami kluczowymi (tagami) widocznymi na dole strony, które umożliwiają szybkie dotarcie do dokumentów pokrewnych do wyszukanej już informacji.

Dzięki systemowi narzędzi, informacja dostępna na stronach internetowych Biuletynu, może zostać w łatwy sposób wydrukowana, zapisana w pliku (wieloplatformowy format tekstowy . rtf), jak też wysłana na wskazany adres e-mail.

Informacja nieopublikowana na stronach BIP udostępniana jest na wniosek złożony drogą elektroniczną, pocztową, telefoniczną lub osobiście.

Uwaga! Z każdej ze stron Biuletynu możliwy jest, poprzez przycisk graficzny w menu nawigacyjnym, dostęp do portalu Biuletynu Informacji Publicznej.