Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.13.2021

30.07.2021
Usługa serwisu bieżącego i dostosowawczego dla Systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU)

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261. 31.2021

30.07.2021
Serwis oprogramowania (SWMA) oraz pogwarancyjny serwis sprzętowy (HWMA) serwerów bazodanowych IBM POWER wraz z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.9.2021

30.06.2021
Rozbudowę posiadanego systemu zarządzania tożsamością i dostępem lub równoważne wraz z asystą techniczną i konserwacją

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.19.2021

30.06.2021
Zakup subskrypcji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.26.2021

30.06.2021
Zakup subskrypcji oprogramowania VMware