Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG-SZP.261.1.37.2022

31.03.2023
Modernizacja urządzeń Gigamon (w tym licencje, wsparcie techniczne, serwery, moduły, inne).

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.5.2023

28.03.2023
Zakup subskrypcji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych wraz ze wsparciem technicznym oraz wsparciem merytorycznym

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.1.2023

20.03.2023
Świadczenie usług wsparcia informatycznego Systemu Obsługi Zgłoszeń i Zarządzania Dokumentacją (SOZZD).

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.8.2023

20.03.2023
Zakup subskrypcji oprogramowania VMware wraz ze wsparciem technicznym i merytorycznym lub rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.2.2023

10.03.2023
Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - NFZ-BAG-SZP.251.4.2023

08.03.2023
Wykonanie i dostawa plastikowych blankietów kart EKUZ