O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Referent w Sekcji Rozpatrywania Skierowań, Informacji i Rozliczeń w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych w Mazowieckim OW NFZ (umowa o pracę/pełny/etat umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Rekrutacja na stanowisko Starszy Referent w Sekcji Rozpatrywania Skierowań, Informacji i Rozliczeń w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych została zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia. 


GŁÓWNE ZADANIA:

 • Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i pytania dotyczące rozpatrzenia skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
 • Wyszukiwanie w dokumentacji Działu skierowań, w przypadku których wpłynęła dodatkowa dokumentacja medyczna oraz dołączanie dokumentów do odpowiedniego skierowania, przekazywanie kompletów dokumentacjimedycznej do lekarzy specjalistów
  i odnotowywanie tego faktu w Systemie Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego.
 • Pisemne informowanie świadczeniobiorców o podtrzymaniu przez lekarza specjalistę kwalifikacji skierowania w przypadku przekazania dodatkowej dokumentacji medycznej.
 • Rejestrowanie w Systemie Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego wpływających do Oddziału skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
 • Wprowadzanie do SOLU ocen skierowań, dla których lekarz specjalista dokonał zmiany kwalifikacji w związku z pismem świadczeniobiorcy lub przesłaniem dodatkowej dokumentacji medycznej oraz skierowań, w przypadku których wpłynęło kolejne skierowanie (aktualizacja) przed realizacją świadczenia.
 • Wprowadzanie do SOLU ocen skierowań, które uzyskały lub nie uzyskały aprobatę lekarzy specjalistów pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego,
 • Pisemne informowanie świadczeniobiorców o rozpatrzeniu skierowań, kwalifikacji medycznej oraz okresie oczekiwania na potwierdzenie skierowania w MOW NFZ, a w przypadku skierowań, dla których zmiana kwalifikacji skutkuje niezwłocznym potwierdzeniem skierowania przekazywanie dokumentacji do pracowników wyznaczających terminy i miejsca leczenia uzdrowiskowego; Udzielanie bezpośrednich i telefonicznych informacji związanych z realizacją i obsługą skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
 • Udzielanie bezpośrednich i telefonicznych informacji związanych z realizacją i obsługą skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: Co najmniej średnie
 • Lata pracy zawodowej:
 • - minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft OFFICE.
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2561, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151),
  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2021 r., poz. 111 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 14)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1406)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2023 r. poz. 687)

 

Wymagania dodatkowe:

 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY  

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (nr telefonu: 22 279 7507 )

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 25.07.2023 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Chałubińskiego 8 (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

 

Mazowiecki oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8

00-613, Warszawa

 

(decyduje data wpływu do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy 2023/SRSIiR/50

 

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Sylwia Biczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 07.07.2023 11:35
Aktualizacja informacji: 22.08.2023 15:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty