O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Dziale Obsługi Klientów w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ (umowa o pracę/pełny etat – 1 etat)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili warunki formalne:

 • Jocek Szymon, Warszawa.
 • Karendys Magdalena, Warszawa.
 • Sierocki Robert, Kuligów.

GŁÓWNE ZADANIA:  

 • Potwierdzanie profilu zaufanego.
 • Weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • Zawieranie umów o ubezpieczenie dobrowolne.
 • Wydawanie EKUZ.
 • Udzielanie informacji ustnie i pisemnie o: prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, leczeniu uzdrowiskowym, udzielonych świadczeniach oraz kosztach tych świadczeń, zasadach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia.
 • Promowanie usług e-Zdrowia.
 • Obsługa klientów w kiosku profilaktycznym.
 • Wsparcie klientów ze szczególnymi potrzebami.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: Co najmniej średnie ( preferowane kierunkowe: medyczne i pokrewne lub administracyjne).
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.

Znajomość przepisów prawa:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561, z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1194, z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz.826, z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2023 r. poz. 823, z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w obsłudze bezpośredniej klientów.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Znajomość w stopniu komunikatywnym języków obcych, szczególnie angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 22 279 75 07

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 30.01.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wejście od ulicy Chałubińskiego 8 lub przesłać na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

(decyduje data wpływu do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy 2024/DOK/2

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Sylwia Biczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 15.01.2024 12:10
Aktualizacja informacji: 06.02.2024 13:49
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty