O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Specjalista w Dziale Obsługi Klientów w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Mazowieckim OW NFZ (umowa o pracę/pełny etat – 1 wakat)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Rekrutacja na stanowisko Specjalista w Dziale Obsługi Klientów  w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki została zakończona bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia. 

 

Procedura naboru 2024/DOK/25  została zakończona.

Warszawa, 10 maja 2024 r.

 


 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Bezpośrednia obsługa klientów na stanowisku profilaktyki i promocji zdrowia - kiosk profilaktyczny w Sali Obsługi Klientów.
 • Bezpośrednia obsługa w Sali Obsługi Klientów MOW NFZ, w zakresach:
 • wydawania kart EKUZ ,
 • potwierdzania profilu zaufanego,
 • udzielania informacji ogólnej i uzdrowiskowej,
 • promowania usług e-Zdrowia,
 • Organizacja i obsługa mobilnych stanowisk informacyjnoedukacyjnych MOW NFZ w obszarze profilaktyki i promocji postaw prozdrowotnych podczas wydarzeń regionalnych i lokalnych, we współpracy z organizacji pacjenckimi, organizacjami pożytku publicznego, podmiotami leczniczymi, jednostkami edukacyjnymi.
 • Przygotowanie materiałów informacyjno- edukacyjnych z obszaru profilaktyki i promocji postaw prozdrowotnych, oraz dystrybucja ulotek, Przygotowanie merytoryczne i realizacja cyklicznych działań promujących postawy prozdrowotne, w tym w ramach działań przewidzianych w programie Środa z Profilaktyką,
 • Współpraca z Zespołem Komunikacji Społecznej i Promocji w zakresach:
 • przygotowywania koncepcji scenariuszy, w tym pozyskiwanie ekspertów dla produkcji multimedialnych w obszarze profilaktyki i promocji postaw prozdrowotnych i realizacji nagrań,
 • przygotowania informacji o organizowanych wydarzeniach  profilaktycznych do zamieszczenia w mediach oraz portalach społecznościowych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: Co najmniej średnie ( mile widziane medyczne i pokrewne: dietetyka, profilaktyka chorób i promocja zdrowia)
 • Lata pracy zawodowej:
  • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
  • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG)

 • Dobra znajomość pakietu MS OFFICE.
 • Umiejętność posługiwania się przepisami prawa niezbędnymi do wykonywania zadań zamieszczonych w ogłoszeniu.

Wymagania dodatkowe:

 • Praca pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Mile widziane umiejętności z zakresu grafiki komputerowej.
 • Doświadczenie w organizowaniu wydarzeń z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwa pracy), umowy zlecenie (zaświadczenia) lub prowadzenia działalności gospodarczej(wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod numerem telefonu: 22 279 75 07

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22.04.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (kancelaria czynna: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00) wejście od ulicy Chałubińskiego 8 lub przesłać na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8

00-613, Warszawa

 

(decyduje data wpływu do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy 2024/DOK/25

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Elżbieta gontarczyk
Publikacja informacji: 04.04.2024 11:50
Aktualizacja informacji: 10.05.2024 08:22
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty