O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Młodszy Specjalista w Sekcji Monitorowania List Oczekujących w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Mazowieckim OW NFZ (umowa o pracę/2 etaty)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili warunki formalne:

 • Okrzeja Adriana, Radzymin.
 • Stępień –Rudnicka Klaudia, Warszawa.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Weryfikacja i monitorowanie list oczekujących pod kątem rzetelności przekazywanych danych przez świadczeniodawców.
 • Wykonywanie okresowych analiz danych z zakresu list oczekujących.
 • Obsługa portalu terminyleczenia.nfz.gov.pl w zakresie rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zidentyfikowanych nieprawidłowości.
 • Analizowanie danych z zakresu list oczekujących na potrzeby Oddziału, Centrali NFZ, Ministerstwa Zdrowia itd.
 • Przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji ze świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami oraz pozostałymi instytucjami w zakresie regulaminowych zadań komórki organizacyjnej.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG)

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: Co najmniej średnie
 • Lata pracy zawodowej:
  • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim.
  • Minimum roczne doświadczenie zawodowe przy wykształceniu wyższym.
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft OFFICE.
 • Umiejętność posługiwania się przepisami prawa niezbędnymi do wykonywania zadań zamieszczonych w ogłoszeniu.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w pracy biurowej.
 • Mile widziane doświadczenia w pracy w sektorze administracji publicznej, ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (Zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów.).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod numerem telefonu: 22 279 75 07

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 22.04.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (kancelaria czynna: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00) wejście od ulicy Chałubińskiego 8 lub przesłać na adres:

Mazowiecki oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8

00-613, Warszawa

 

(decyduje data wpływu do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy 2024/SMLO/24

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Weronika Matwijiszyn
Publikujący informację: Sylwia Bczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 04.04.2024 11:45
Aktualizacja informacji: 24.04.2024 13:29
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty