O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Referent w Dziale Obsługi Klientów i Profilaktyki w Wydziale Obsługi Klientów i Profilaktyki - umowa na czas określony w celu zastępstwa

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Wyniki rekrutacji:

Informujemy, że w wyniku zakończenia rekrutacji na stanowisko referenta została zatrudniona Pani Joanna Surdziel, Stary Sącz.

Uzasadnienie: w opinii komisji kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • udzielanie telefonicznych i bezpośrednich informacji Klientom oraz wsparcie obsługi Telefonicznej Informacji Pacjenta, w szczególności w zakresie ogólnych informacji o możliwości załatwienia danej sprawy, nowych usługach e-zdrowia, przysługujących Pacjentom prawach do świadczeń i rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z umów zawartych  pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, a świadczeniodawcą,
 • realizacja zadań związanych z potwierdzaniem zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • obsługa stanowiska promocji i profilaktyki zdrowia na Sali Obsługi Klienta,
 • udział w zadaniach związanych z promowaniem Internetowego Konta Pacjenta oraz usług e-drowie,
 • udział i obsługa merytoryczna stanowisk informacyjno-edukacyjnych w obszarze profilaktyki i promocji postaw prozdrowotnych podczas wydarzeń zewnętrznych,
 • zadania kancelaryjno-archiwizacyjne korespondencji wytworzonej przez komórkę organizacyjną.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania dodatkowe:

 • akceptowany jest brak doświadczenia, ale dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy w podmiotach administracji publicznej związanych z ochroną zdrowia lub wiedza i umiejętności z zakresu dietetyki,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (w szczególności Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 146),
 • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office),
 • znajomość języka obcego / preferowany język angielski,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • zdolności komunikacyjne i asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć do nauki i samorozwoju.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.  

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: oraz nr telefonu: 12 298 81 47.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 18.04.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Józefa 21 lub przesłać na adres:

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

31-056 Kraków, ul. Józefa 21

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

z dopiskiem: oferta pracy Kraków/24/12

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Iwona Krzywda
Publikacja informacji: 04.04.2024 15:00
Aktualizacja informacji: 24.05.2024 14:47
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty