O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Referent/ Wydział Ekonomiczno-Finansowy/ Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji/ Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ/2 etaty/ umowa o pracę

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Referent/ Wydział Ekonomiczno-Finansowy/

Dział Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji/

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

(nazwa stanowiska / komórka organizacyjna / nazwa Oddziału Wojewódzkiego)

 

(2 etaty/umowa o pracę)

(liczba etatów / forma zatrudnienia)

 

Numer ogłoszenia:  Łódź/24/18

Miejsce pracy Łódź

 

Termin składania ofert: 21.04.2024 r.

 

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych oraz przygotowywanie projektów upoważnień z tym związanych,
 • obsługa procesu renegocjacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • staż pracy: w przypadku wykształcenia wyższego 3 lata stażu pracy, średniego – 5 lat stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie: preferowana praca w administracji publicznej.
 • Wiedza: znajomość obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera, w tym: programu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel w stopniu średniozaawansowanym.
 • Kompetencje: dyspozycyjność, odpowiedzialność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy.
 • Cechy osobowościowe: wysoka kultura osobista, zaangażowanie, samodzielność, otwartość na wiedzę i zdobywanie nowych umiejętności, umiejętność pracy
  w zespole, dobra organizacja pracy i zarządzania czasem.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

  ZAPRASZAMY

  W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: / nr telefonu: 42-275-40-60; 42-275-40-23; 42-275-49-54).

  Dokumenty w formie papierowej należy składać do 21.04.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Łódź, ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria czynna
  w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

  Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

  z dopiskiem: oferta pracy Łódź/24/18

  lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Kandydaci, którzy zgłosili się i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr Łódź/24/18 o naborze na wolne stanowiska pracy Referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym, w Dziale Planowania, Analiz Ekonomicznych i Migracji Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

 • Natalia Jaskólska, zam. Gałków Mały,
 • Aneta Gruzińska, zam. Łódź,
 • Aleksandra Mroczek, zam. Łódź,
 • Małgorzata Plewka, zam. Łódź,
 • Mariusz Sobczak, zam. Łódź,
 • Dorota Kornacka-Błaszczyk, zam. Łódź,
 • Monika Lesiak, zam. Andrespol.

Wymienione osoby zostały zakwalifikowane do II etapu postępowania rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Agnieszka Różycka
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 04.04.2024 14:05
Aktualizacja informacji: 09.05.2024 15:44
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty