O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Referent / Starszy Referent / Młodszy Specjalista w Dziale Analiz, Planowania i Monitorowania Świadczeń / Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej (1 etat / umowa o pracę)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 1. Paweł Korzeniowski, Lublin
 2. Justyna Krakowska, Lublin
 3. Marcin Rybicki, Lublin
 4. Alicja Wiśniewska, Lublin
 5. Karolina Wójcicka, Lublin
 6. Sylwia Wysokińska, Lublin

GŁÓWNE ZADANIA:

 • przygotowywanie oraz aktualizacja planu zakupu świadczeń;
 • monitorowanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • realizacja zadań analityczno-sprawozdawczych w zakresie kolejek oczekujących oraz udzielonych świadczeń;
 • współpraca z podmiotami w zakresie prowadzenia kolejek oczekujących;
 • udział w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • lata pracy zawodowej:
 • dla stanowiska referent/starszy referent nie wymagany staż pracy,
 • dla stanowiska młodszego specjalisty wymagany co najmniej roczny staż pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. tj. z dnia 16 stycznia 2024 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 146) w następującym zakresie: Dział I. Rozdział 1; Dział II. Rozdział 1 i 2; Dział III; Dział V. Rozdział 1; Dział VI;
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (tj. z dnia 23 maja 2023 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 1194 ze zm.);
 • obsługa aplikacji MS Word i MS Excel na poziomie średniozaawansowanym;
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy z klientem, w tym komunikatywność i radzenie sobie
  w sytuacjach trudnych;
 • umiejętność w zakresie analizy danych, informacji i formułowania wniosków;
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy i praktyki zawodowej w prowadzeniu powierzonych spraw;
 • umiejętność redagowania korespondencji urzędowej;
 • odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie;
 • kreatywność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów;
  w przypadku ofert papierowych wymagany jest podpis, w przypadku aplikowania przez elektroniczny system eRecruiter należy zaznaczyć wymagane zgody i oświadczenia).

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: kadry@nfz-lublin.pl.

Dokumenty należy składać do 18 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu do Oddziału):

 • w formie papierowej w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub przesłać na adres:

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin,
z dopiskiem: oferta pracy nr Lublin/24/10

 • albo w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Kontaktujemy się z kandydatami drogą mailową.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 04.04.2024 15:45
Aktualizacja informacji: 19.04.2024 15:41
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty