O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Dziale Rozliczania Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym (1 etat / umowa na czas zastępstwa)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Na stanowisku starszy referent, na czas zastępstwa w Dziale Rozliczania Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym została zatrudniona Pani Sylwia Zaleska, zam. Olsztyn.

 


GŁÓWNE ADANIA:

 • przygotowywanie sprawozdawczości finansowej,
 • kontrola merytoryczna dokumentacji rozliczeniowej,
 • monitorowanie stopnia realizacji umów na świadczenia zdrowotne.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • obowiązkowość, rzetelność i sumienność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: .

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 19.04.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie ul. Żołnierska 16 (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Żołnierska 16

10-561 Olsztyn

z dopiskiem: oferta pracy Olsztyn/24/9

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Warmińsko-Mazurski OW NFZ
Autor informacji: Krystyna Rogalska
Publikujący informację: Agnieszka Budziszewska
Publikacja informacji: 05.04.2024 08:50
Aktualizacja informacji: 20.05.2024 09:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty