O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Wydziale ds. Służb Mundurowych, Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego, w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 • Tetiana Korzh, Opole
 • Anna Wójcicka, Opole
 • Krzysztof Grabiec, Komprachcice
 • Agnieszka Adamowicz, Opole
 • Dariusz Sajkiewicz, Opole
 • Vadym Adriichuk, Opole
 • Anna Węgłowska, Opole
 • Katarzyna Żekiecka-Balcer, Opole
 • Izabela Garbowska, Opole

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • obsługa e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe za pomocą aplikacji dziedzinowej SOLU
 • przygotowywanie korespondencji seryjnej do wysyłki dla świadczeniobiorców będącej wynikiem procedowania skierowań
 • udzielanie informacji telefonicznych na zapytania klientów związanych z procedurą obsługi skierowań na leczenie uzdrowiskowe (wsparcie infolinii TIP w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego)
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego współpraca z innymi komórkami oddziału
 • bezpośrednia współpraca merytoryczna z lekarzem specjalistą oddziału
 • przygotowanie i szczegółowa weryfikacja dokumentacji medycznej podlegającej korespondencji
 • przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na skargi i wnioski ubezpieczonych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • lata pracy zawodowej: przy wykształceniu średnim 3 lata stażu pracy,
 • znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2024, poz. 146)
 • znajomość rozporządzeń:

- Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie sposobu kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. 2024, poz.208)

- Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2023, poz.1528)

- Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2012, poz.14.)

 • posiadanie ogólnej wiedzy o systemie ochrony zdrowia w Polsce

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej lub jednostkach związanych z ochroną zdrowia,
 • analityczne i logiczne myślenie,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • podejmowanie decyzji,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • sprawność w zmiennym otoczeniu,
 • sumienność i samodzielność, komunikatywność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji,
 • znajomość składowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel).

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: / nr telefonu:).

oraz pod  nr telefonu: 775495230, 775495396

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 14 marca 2024 roku w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 310 Opole ul. Ozimska 72A

Wydział Spraw Pracowniczych,

z dopiskiem: oferta pracy Opole/24/03 lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Michael Ziaja
Publikacja informacji: 28.02.2024 13:05
Aktualizacja informacji: 18.03.2024 14:52
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty