O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Referent w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań

 

informuje o wyniku naboru NFZ15-WSP.110.1.2024 (nr ogłoszenia Poznań/24/01) ogłoszonego dnia 16 stycznia 2024 r.:

Określenie stanowiska

Starszy referent  

w Sekcji Organizacyjnej w Wydziale Organizacyjnym Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Marta Kamińska, zam. Poznań

Uzasadnienie

Kandydatka wykazała się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku  

GŁÓWNE ZADANIA:

 • obsługa administracyjno-biurowa Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Oddziału oraz Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
 • planowanie i organizowanie spotkań,
 • przyjmowanie i opracowywanie korespondencji,
 • organizowanie i przygotowywanie wyjazdów służbowych Zastępcy Dyrektora Oddziału,
 • przygotowywanie projektów dokumentów, prezentacji, pism.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe;
 • lata pracy zawodowej:

− minimum 3 – dotyczy osób z wykształceniem średnim,

− minimum 1 – dotyczy osób z wykształceniem wyższym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy                           na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,    
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),
 • umiejętność sporządzania pism urzędowych i prezentacji multimedialnych,
 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy pozwalająca na terminową realizację powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista;
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • biegła znajomość obsługi pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność poruszania się w środowisku internetowym.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 30 stycznia 2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/24/01

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 16.01.2024 14:55
Aktualizacja informacji: 01.03.2024 14:27
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty