O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy Referent w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta w Sekcji Świadczeń Podstawowych w Dziale Kontraktowania i Obsługi Świadczeniodawców w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WOW NFZ w Poznaniu:

dot. naboru NFZ15-WSP.110.17.2024, (nr ogłoszenia Poznań/24/17) ogłoszonego dnia 6 czerwca 2024 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Magda Czyczyn

Sierosław

2.

Agata Gaść

Rokietnica

3.

Jacek Nowak

Krzywiń

4.

Magdalena Paterska

Pniewy

5.

Monika Pietrzak

Poznań

6.

Dorota Wiśniewska-Wróbel

Konarzewo

Poznań, dnia 10  lipca  2024 r.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • wykonywanie zadań związanych z zawieraniem i realizacją umów oraz obsługą świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • sporządzanie elektronicznych wersji umów i aneksów do umów oraz przekazywanie ich do Działu Obsługi Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym,
 • bieżąca aktualizacja zmian w potencjale wykonawczym w ramach umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
 • udzielanie wyjaśnień związanych z zasadami kontraktowania świadczeń medycznych i realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe i preferowane medyczne,
 • lata pracy zawodowej:
  - minimum 3 w podmiotach wykonujących działalność leczniczą/instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia ludności – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 • znajomość przepisów:
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 146): Dział I - Rozdział 1; Dział II – Rozdział 2, 3; Dział III; Dział IVa; Dział V – Rozdział 1 art. 96-98; Rozdział 2 art. 113-117; Dział VI,
  - ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1194 ze zm.): Rozdział 1, Rozdział 2, Rozdział 3 par. 1-23, Rozdział 4, Rozdział 5, Rozdział 6,
  - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1427 ze zm.),
  - ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527),
 • umiejętność pracy w programie Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint – na poziomie minimum średnio zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • obowiązkowość, sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim, 
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 20 czerwca 2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/24/17

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Sebastian Krystek
Publikacja informacji: 06.06.2024 09:55
Aktualizacja informacji: 10.07.2024 13:22
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty