O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Starszy referent w Dziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego w Wydziale ds. Służb Mundurowych w Wielkopolskim OW NFZ

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

GŁÓWNE ZADANIA:

 • opracowywanie sprawozdań, analiz i wniosków oraz monitoring realizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości rzeczowej Działu
 • obsługa merytoryczna i monitorowanie realizacji umów w zakresie właściwości Wydziału
 • współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w sprawie zawierania umów
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie właściwości Działu oraz wspólnie z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 • uczestnictwo w przygotowaniu analiz zapotrzebowania, planu zakupu świadczeń zdrowotnych w stosunku do świadczeniodawców zgodnie z właściwością Działu we współpracy z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej  
 • weryfikacja dokumentów oraz przygotowanie projektów akceptacji wniosków dotyczących świadczenia transportu „dalekiego” w podstawowej opiece zdrowotnej
 • udzielanie informacji świadczeniobiorcom oraz świadczeniodawcom w zakresie właściwości rzeczowej Działu
 • współpraca z komórkami właściwymi do spraw ratownictwa medycznego Wojewody, Centrali Funduszu i innych oddziałów wojewódzkich NFZ
 • współpraca w zakresie kompetencji z odpowiednimi, ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz Centrali Funduszu w tym z Departamentem do Spraw Służb Mundurowych.

 

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie, preferowane wyższe i preferowane kierunki: medyczny, administracja, zdrowie publiczne
 • lata pracy zawodowej: minimum 3 – dotyczy osób z wykształceniem średnim.

 

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do dziedziny lub charakteru pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 146): Dział I, Dział II – Rozdział 3, Dział V, Dział VI
 • biegła obsługa pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),  
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej – dotyczy osób z wykształceniem średnim,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: julita.redlak-szukalska@nfz-poznan.pl / nr telefonu: 61 850 60 29.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 25 czerwca 2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158  (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres:

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

z dopiskiem: oferta pracy Poznań/24/18

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Julita Redlak-Szukalska
Publikujący informację: Mikołaj Woźniak
Publikacja informacji: 11.06.2024 13:15
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty