O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Informatyk/Starszy informatyk w Dziale Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Informatyka/Starszego informatyka w Dziale Aplikacji i Baz Danych w Wydziale Informatyki (Szczecin/24/2):

Tomasz Cyranka – Szczecin
Arkadiusz Głowacki – Szczecin
Wojciech Stecyk – Szczecin


GŁÓWNE ZADANIA:

 • monitorowanie ciągłości działania systemów informatycznych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz firmami zewnętrznymi przy wdrażaniu i utrzymaniu aplikacji użytkowych, w tym diagnostyka i zgłaszanie błędów aplikacji oraz dostosowań systemów informatycznych
 • współpraca z Centralą oraz komórkami organizacyjnymi ZOW NFZ w zakresach swoich obowiązków oraz udział w projektach Centralnych
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji technicznej
 • realizacja zadań związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych
 • udział w procesie weryfikacji uprawnień użytkowników systemów informatycznych
 • zgłaszanie zdarzeń i analiza incydentów bezpieczeństwa
 • obsługa zgłoszeń serwisowych w systemie helpdesk oddziałowym i centralnym
 • szkolenie użytkowników i wdrażanie nowych rozwiązań systemów informatycznych
 • przygotowywanie opisów i realizacja zamówień informatycznych
 • weryfikacja i realizacja wniosków dostępowych do systemów informatycznych
 • realizacja wniosków o wydanie certyfikatów kwalifikowanych
 • zapewnienie wsparcia kontrahentom (świadczeniodawcy/apteki) w zakresie problemów związanych z korzystaniem z serwisów zewnętrznych udostępnianych przez Oddział NFZ
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wniosków o zamówienia publiczne
 • obsługa wniosków o zamieszczenie informacji na stronie www ZOW NFZ

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne

- na stanowisko Informatyka nie jest wymagane doświadczenie zawodowe
- minimum 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisko Starszego informatyka

 • wykształcenie średnie

- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku Informatyka

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie praktycznego doświadczenia w zakresie administrowania systemami informatycznymi, obsługa i realizacja zgłoszeń typu helpdesk
 • praktyczna wiedza z zakresu administrowania aplikacjami użytkowymi
 • wiedza z zakresu obsługi aplikacji biurowych i medycznych
 • znajomość języka angielskiego, pozwalająca na korzystanie z dokumentacji technicznej
 • biegła znajomość aplikacji biurowych
 • znajomość systemów Linux
 • umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi i zarządzania ich obiegiem
 • umiejętność prowadzenia rozmów z osobami zgłaszającymi problem
 • prawo jazdy kat. B
 • ostrożność, dokładność i niezawodność
 • umiejętność analizy i rozwiązywania problemów
 • prawidłowe podejście do bezpieczeństwa IT
 • doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych
 • niezależny, metodyczny i zorientowany na rozwiązanie problemów sposób pracy
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy i samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu
 • chęć nauki i otwartość na nowe rozwiązania
 • mile widziane doświadczenie w pracy u świadczeniodawcy
 • mile widziane doświadczenie w pracy u świadczeniodawcy, w tym praca na systemach informatycznych NFZ udostępnianych świadczeniodawcom (SZOI, SNRL, DILO)
 • mile widziane certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

Zapraszamy 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 14 marca 2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00 lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/24/2

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 21.03.2024 10:15
Aktualizacja informacji: 21.03.2024 10:15
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty