O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

Referent w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych (1 etat/umowa o pracę na czas określony)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że na stanowisku Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych została zatrudniona Pani Paulina Delczyk. Kandydatka wykazała się wystarczającą wiedzą oraz kompetencjami niezbędnymi do zatrudnienia na powyższym stanowisku (Szczecin/24/8).


GŁÓWNE ZADANIA:

 • współpraca ze świadczeniodawcami posiadającymi zawarte umowy w rodzaju: Leczenie uzdrowiskowe
 • udział w przygotowaniu i postępowaniu konkursowym na zakup świadczeń zdrowotnych oraz przygotowanie i aneksowanie umów ze świadczeniodawcami w rodzaju: lecznictwa uzdrowiskowego
 • obsługa e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe/ rehabilitację leczniczą
 • rejestracja wpływających e-skierowań w Systemie SOLU
 • przygotowanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi merytorycznych na skargi i wnioski ubezpieczonych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 • przygotowywanie korespondencji seryjnej do wysyłki dla świadczeniobiorców będącej wynikiem procedowania obsługi skierowań sanatoryjnych
 • udzielanie wsparcia infolinii TIP w obszarze leczenia uzdrowiskowego
 • bezpośrednia współpraca merytoryczna z lekarzami specjalistami oceniającymi skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
 • przygotowanie i szczegółowa weryfikacja dokumentacji do korespondencji

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie co najmniej średnie

Wymagania dodatkowe:

 • Preferowany staż lub praktyka w rejestracjach medycznych funkcjonujących w placówkach ochrony zdrowia lub na salach obsługi klienta w urzędach
 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
 • posiadanie ogólnej wiedzy o systemie ochrony zdrowia w Polsce
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji
 • znajomość obsługi komputera (Word, Excel) i urządzeń biurowych
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • komunikatywność
 • sumienność i samodzielność
 • radzenia sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: .

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 18 kwietnia 2024 r.

w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie

(Kancelaria Ogólna czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

z dopiskiem: oferta pracy Szczecin/24/8

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Spraw Pracowniczych
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 22.05.2024 10:40
Aktualizacja informacji: 22.05.2024 10:40
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty