Antybiotyki - stosuj z rozwagą!

Dla Pacjenta

Bakterie oporne na działanie antybiotyków stanową niebezpieczeństwo dla nas wszystkich ze względu na trudności w leczeniu zakażeń, które powodują.

Jeśli przyjmujemy antybiotyki wielokrotnie i w nieprawidłowy sposób, przyczyniamy się do wzrostu liczby bakterii opornych na działanie antybiotyków, a to stanowi jeden z najbardziej naglących problemów zdrowotnych na świecie.

Być może więc, gdy Ty, Twoje dziecko lub inny członek rodziny będziecie potrzebowali antybiotyków, okażą się one już nieskuteczne.

Odpowiedzialne korzystanie z antybiotyków nie polega na ich stosowaniu do samodzielnego leczenia.

 

Samoleczenie ma miejsce wówczas, gdy przyjmujesz (lub zamierzasz przyjąć) antybiotyki bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Polega to na stosowaniu m.in. niewykorzystanych antybiotyków, które pozostały z wcześniejszego leczenia.

źródło - ECDC

Recepta na antybiotyk

Receptę na leki refundowane – w tym antybiotyki – może wystawić każdy lekarz, lekarz dentysta, felczer, z którym NFZ zawarł umowę upoważniającą do wystawienia recept refundowanych. Także apteka, w której chcemy zrealizować receptę na lek refundowany musi mieć podpisaną z NFZ stosowną umowę.

Każda recepta na lek refundowany opatrzona jest unikalnym numerem nadawanym przez oddział NFZ. Muszą też znaleźć się na niej odpowiednie informacje dotyczące świadczeniodawcy, osoby przepisującej leki, dane pacjenta oraz dane dotyczące przepisywanych leków. Poza imieniem i nazwiskiem pacjenta, jego danymi adresowymi i numerem odpowiedniego oddziału NFZ, na recepcie musi być podany numer PESEL, a w przypadku osób poniżej 18 r.ż. także wiek.

Recepta musi posiadać datę wystawienia, datę realizacji (jeżeli jej nie określono – znak X) oraz zostać opatrzona odręcznym podpisem i pieczątką osoby wystawiającej receptę. Odręcznym podpisem i odciskiem pieczątki osoby wypisującej powinna być opatrzona także każda zmiana treści recepty. Pieczątka imienna lekarza musi zawierać imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu.

UWAGA! Receptę na antybiotyk w postaci preparatu do stosowania wewnętrznego i parenteralnego należy zrealizować w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.

Refundowane leki wydaje się w pełnych opakowaniach z wyjątkiem m.in. antybiotyków do stosowania wewnętrznego, które podlegają dzieleniu tak, aby ilość leku wydawanego maksymalnie zbliżyć do ilości określonej przez osobę wystawiającą receptę, jednak nie większej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę.

Zapytaj w aptece o tańszy odpowiednik leku refundowanego lub zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia (tel.: 22 123 98 00).

Aptekarz ma obowiązek wydać odpowiednik, jeśli pacjent wyrazi taką wolę. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek, gdy ze względu na szczególne ograniczenia związane ze stanem zdrowia pacjenta lekarz umieści na recepcie adnotację, że zmiana nie jest możliwa.

PAMIĘTAJ! Nie przerywaj zaleconej przez lekarza kuracji! Jeśli przyjmujesz antybiotyki niezgodnie z zaleceniami lekarza, terapia może okazać się nieskuteczna!

źródło - mazowiecki OW NFZ