Dla Lekarzy

Komunikaty

Komunikaty dla świadczeniodawców związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

24-03-2020 - Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący opracowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów (KIF) zaleceń do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

24-03-2020 - Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

24-03-2020 - Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

21-03-2020 - Komunikat dla świadczeniodawców - Lecznictwo uzdrowiskowe

18-03-2020 - Nowe świadczenia finansowane przez NFZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17-03-2020 - Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń

17-03-2020 - Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17-03-2020 - Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

15-03-2020 Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach domowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15-03-2020 - Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15-03-2020 - Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

10-03-2020 - Wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa

02-03-2020 - Jak powinien zachować się szpital w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2? 

01-03-2020 - Komunikat dla świadczeniodawców - koronawirus