Dla Pacjenta

Obsługa klientów

Obługa klientów w Salach Obsługi Klientów w siedzibach głównych, Delegaturach oraz Punktach Obsługi Klientów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprawy, które można załatwić w oddziałach wojewódzkich Funduszu:

 • uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ;
 • potwierdzić Profil Zaufany;
 • podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;
 • zweryfikować ubezpieczenie zdrowotne;
 • potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ, w tym o leczeniu uzdrowiskowym, Narodowym Programie Szczepień i aktualnych wytycznych związanych z zapisem na szczepienia. 

Na Salach nadal udostępniona będzie skrzynka podawcza, do której będą Państwo mogli zostawić korespondencję.

Zachęcamy również do kontaktu z oddziałami wojewódzkimi NFZ bez wychodzenia z domu, za pomocą usługi e-Doradca NFZ

E-doradca NFZ, to bezpłatna usługa, która umożliwia konsultację z pracownikiem oddziału NFZ przez wideo-spotkanie za pomocą ogólnodostępnej aplikacji Microsoft Teams. Wystarczy kliknąć w link, wybrać swój oddział wojewódzki Funduszu, dogodny termin, godzinę i temat spotkania.

Więcej informacji na temat usługi e-Doradca NFZ

W sprawach ogólnych informacji o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia można skorzystać z Telefonicznej Informacji Pacjenta, dostępnej pod bezpłatnym i całodobowym numerem 800 190 590.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ

Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

Zapraszamy do kontaktu osobistego z pracownikami Narodowego Funduszu Zdrowia w placówkach NFZ.

Dla wygody i komfortu naszych Klientów istnieją również alternatywne formy kontaktu.

Jeśli chcesz załatwić sprawę indywidualną, a w korespondencji musisz umieścić dane osobowe lub wrażliwe (np. pesel lub opis stanu zdrowia) napisz do nas pismo i wyślij je za pośrednictwem ePUAP albo pocztą tradycyjną.

Listę skrytek ePUAP i adresów do korespondencji znajdziesz na stronie oddziału wojewódzkiego NFZ.

E-doradca NFZ to bezpłatna usługa, która umożliwia konsultację z pracownikiem oddziału wojewódzkiego NFZ poprzez wideo-spotkanie za pomocą ogólnodostępnej aplikacji Microsoft Teams. Usługa działa w dni robocze od 8:00 do 16:00, po wcześniejszej rezerwacji wizyty on-line. Rezerwacja odbywa się poprzez kliknięcie w link do aplikacji e-Doradca NFZ, wybranie swojego oddziału wojewódzkiego, dogodnego dnia i godziny spotkania oraz tematu rozmowy. Spotkanie z e-Doradcą NFZ odbędziesz bez wychodzenia z domu. Podczas wideo-spotkania e-Doradca NFZ odpowie na pytania ogólne, nie weryfikuje tożsamości i nie prosi o dodatkowe dane. Jeśli w trakcie wideo-spotkania okaże się, że sprawa wymaga osobistej obecności w naszej placówce, e-Doradca NFZ poinformuje Cię o tym i zapisze na wizytę oraz wskaże jakie dokumenty czy dane będą potrzebne w celu realizacji Twojej sprawy.

Więcej informacji o nowej usłudze e-Doradca NFZ, znajdziesz na stronie nfz.gov.pl w zakładce aktualności:

Dowiedz się więcej

Dane adresowe placówek oraz adresy skrzynek ePUAP znajdziesz na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Przed wejściem do placówek NFZ znajdują się skrzynki na korespondencję. Jeśli pismo/wniosek, który chcesz złożyć nie wymaga potwierdzenia złożenia, możesz pozostawić je w skrzynce na korespondencję. Jeśli chcesz mieć potwierdzenie wysyłki, prześlij korespondencję do nas za pośrednictwem skrytki ePUAP lub listownie.

Pamiętaj, aby dokładnie i wyraźnie wpisywać swoje dane: imię, nazwisko oraz pełny adres. Warto również wskazać numer telefonu, który często może ułatwić kontakt.

Wnioski o karty EKUZ składane poprzez Internetowe Konto Pacjenta oraz ePUAP realizuje Centrum Usług Wspólnych w Chełmie – nie ma możliwości ich osobistego odbioru.

Jeśli będziesz mieć wątpliwości, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

W oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, powstało stanowisko ds. profilaktyki i promocji zdrowia, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o zdrowiu, profilaktyce i publicznym systemie opieki zdrowotnej. Stanowisko ds. profilaktyki i promocji zdrowia składa się ze stanowiska doradcy i Kiosku Profilaktycznego, w którym można wykonać bezpłatne pomiary.

Godziny otwarcia stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia 9:00 – 12:30 i 13:00 – 15:30

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz spokoju i wyciszenia w czasie załatwiania spraw w salach obsługi klientów NFZ? Odwiedź nas w czasie „cichej godziny” w obsłudze.

„Cicha godzina” to czas ograniczenia bodźców wzrokowych i słuchowych, których nadmierne natężenie jest szczególnie uciążliwe dla osób w spektrum autyzmu.

Przyjdź we wtorek między 14.00 a 15.00

W każdy wtorek od 14.00 do 15.00 w salach obsługi klientów w naszych oddziałach wojewódzkich panują specjalne warunki. Światła są wygaszone lub przyciemnione, a telefony i komunikaty głosowe wyciszone. Rozmowy są prowadzone – zarówno przez pracowników, jak i klientów – w sposób cichy i niezakłócający spokoju.

Zarezerwuj dłuższą „cichą” wizytę

Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunowie mogą także skorzystać z wydłużonego, 30-minutowego czasu obsługi w odizolowanym, wyciszonym pomieszczeniu. Zarezerwuj taką wizytę w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Możesz to zrobić przez:

Zarezerwuj wizytę w „cichej godzinie” w swoim oddziale wojewódzkim NFZ

Zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią – Telefoniczną Informacją Pacjenta (TIP) 

Telefoniczna Informacja Pacjenta jest dostępna bezpłatnie i całodobowo pod numerem 800 190 590. Konsultanci TIP udzielą Ci niezbędnych informacji dotyczących systemu opieki zdrowotnej, wskażą jak załatwić sprawę oraz poinformują o tematach związanych z pandemią COVID-19.

Jak załatwisz konkretną sprawę?

Uprawnienia do wyrobów medycznych mogą być potwierdzone elektronicznie przez osobę, która wystawia zlecenie (lekarza lub inną osobę uprawnioną). Z tak potwierdzonym zleceniem udaj się bezpośrednio do sklepu lub apteki.

Jeśli osoba wystawiająca nie zatwierdziła zlecenia elektronicznie, możesz również potwierdzić zlecenie osobiście w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak zrealizować zapotrzebowanie na wyroby medyczne krok po kroku

 

Skierowanie do uzdrowiska możesz dostarczyć osobiście do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ lub wysłać pocztą (jeśli lekarz sam go nie wysłał). Każdy etap rozpatrywania Twojego skierowania możesz śledzić na stronie:

skierowania.nfz.gov.pl

 

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ.

Jeśli masz wątpliwości, napisz do nas maila lub zadzwoń. Nasi doradcy klienta pomogą załatwić Twoją sprawę, pokierują co do sposobu jej realizacji. Doradca poinformuje Cię o tym, jakie dokumenty czy dane będą potrzebne podczas wizyty w oddziale NFZ.

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie 

 

Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (eWUŚ), a także dotyczący okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego możesz złożyć w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia osobiście, przesłać e-mailem (skan), pocztą tradycyjną lub poprzez epuap.

Ubezpieczenia w NFZ

 

Wniosek o wydanie formularza S1 możesz otrzymać w każdej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia lub pobrać ze strony internetowej:

Dokumenty do pobrania

Wypełniony formularz możesz złożyć w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia lub wysłać pocztą tradycyjną na adres placówki oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE możesz złożyć w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia, jednakże zostanie on przesłany do Centrum Usług Wspólnych w Gorzowie Wielkopolskim. Wypełniony wniosek  wraz z załącznikami możesz wysłać bezpośrednio do CUW, co skróci proces jego rozpatrywania. 

Wyślij wniosek wraz załącznikami na adres korespondencyjny CUW w Lubuskim OW NFZ.  

CUW w Gorzowie Wielkopolskim – Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
Ul. Pionierów 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

Zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju

 

Skargi i wnioski można składać do oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ:

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze,
 • wysłać pocztą na adres oddziału wojewódzkiego lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
 • wysłać faksem,
 • przesłać skargę na adres e-mail. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. 
 • Pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku  w terminie siedmiu dni, jeżeli z treści nie można ustalić problemu. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnienia do Funduszu. Nieusunięcie braków skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski

 

Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia po założeniu profilu zaufanego potwierdzą tożsamość każdej zgłaszającej się osoby w oparciu o ważny dowód tożsamości. Zweryfikowany w ten sposób profil będzie ważny przez kolejne trzy lata. Na miejscu każdy Klient uzyska również podpowiedzi dotyczące wykorzystania profilu zaufanego do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta.

Sprawdź jak założyć profil zaufany