O NFZ

Ogłoszenia o pracę

Infografika. Tekst: Działamy w imieniu i na rzecz pacjentów

młodszy specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych (umowa o pracę / 1 pełny etat)

Stanowisko
Miejsce pracy
Numer ogłoszenia
Termin składania ofert
Status

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne:

 1. Alina Bednorz, Rzeczyce,
 2. Aleksandra Butkus, Bytom,
 3. Katarzyna Cerekwicka, Mysłowice,
 4. Daniela Czajkowska, Olkusz,
 5. Weronika Futkowska, Katowice,
 6. Magdalena Gielas, Chorzów,
 7. Natalia Glin, Czerwionka-Leszczyny,
 8. Zuzanna Kotas-Tomala, Bojszowy Nowe,
 9. Katarzyna Król, Zawiercie,
 10. Małgorzata Kulik, Świętochłowice,
 11. Bartosz Męcik, Sosnowiec,
 12. Katarzyna Nowicka, Tychy,
 13. Karolina Opacka, Sosnowiec,
 14. Anna Rabęda, Siemianowice Śląskie,
 15. Beata Rzeszotarska, Ruda Śląska,
 16. Katarzyna Stanisławska, Katowice,
 17. Emanuel Stępiński, Zawiercie,
 18. Monika Szczyrba-Ziółkowska, Katowice,
 19. Agnieszka Wojtuniak, Góra Siewierska,
 20. Karina Wójtowicz-Sitek, Wojkowice,
 21. Kamila Wyrwa-Ciszewska, Sosnowiec.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • praca w systemie SOLU w zakresie obsługi skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • prowadzenie korespondencji ze świadczeniobiorcami i świadczeniodawcami,
 • udzielanie informacji związanych z realizacją i obsługą skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • pełnienie dyżurów telefonicznych.

WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • lata pracy zawodowej: przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy.

Wymagane wykształcenie oraz staż pracy należy udokumentować.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klientów,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146),
 • znajomość przepisów ustawy z 28 lipca 2005 r o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2023 r. poz., 151 ze zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2024 r., poz. 208),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2010 r., poz. 14),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2022 r., 1406 ze zm.),
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word, Outlook),
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • zaangażowanie w powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność, rzetelność,
 • komunikatywność,
 • motywacja do pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.   

ZAPRASZAMY

 

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 12.03.2024 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (przy pomocy zewnętrznej skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do budynku) lub przesłać na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

z dopiskiem: oferta pracy Katowice/24/07

(decyduje data wpływu oferty do Oddziału)

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Infografika. Tekst: Nasze wartości: Otwartość na Pacjenta, efektywność, innowacyjność, satysfakcja pracownika
Podmiot publikujący: Śląski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Śląskiego OW NFZ
Publikujący informację: Rafal Razik
Publikacja informacji: 27.02.2024 13:50
Aktualizacja informacji: 15.03.2024 13:03
Sprawdź historię zmian
Wszystkie oferty