Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Do pobrania dla Kandydatów

Wydrukuj, uzupełnij, podpisz i dołącz do swojej aplikacji wymagane zgody:

ZGODY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KANDYDATÓW - ZGODY I OŚWIADCZENIA   

OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW -  OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW ART. 112

ZGODY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ZGODY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KANDYDATÓW - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zachęcamy do zapoznania się z ustawą Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2020 poz. 1398, 1492, 1493)

Zapoznaj się z naszą strategią Strategia 

Poradnik dotyczący składania dokumentów i informacje dodatkowe Poradnikotwiera się w nowej karcie

Skorzystaj z naszego wzoru Kwestionariusza osobowego Kwestionariusz osobowy