Pierwszy wolny termin

Grupa wiekowa

Dorośli

zaćma

enodoprotezoplastyka stawu biodrowego

endoprotezoplastyka stawu kolanowego

endokrynologia

dermatologia

kardiologia

kardiochirurgia

koronarografia

rehabilitacja

alergologia

chirurgia

choroby zakaźne

diabetologia

gastroenterologia

geriatria

ginekologia

neurologia

neurochirurgia

okulistyka

psychiatria

radioterapia

 

Dzieci

Alergologia

Audiologia – foniatryczna (badanie słuchu)

Chirurgia

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia urazowo – ortopedyczna

Choroby metaboliczne

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia

Diabetologia

Endokrynologia

Choroby przewlekłe

Gastroenterologia

Gruźlica i choroby płuc

Immunologia kliniczna

Kardiologia

Kardiochirurgia

Leczenie oparzeń

Nefrologia

Neurologia

Neurochirurgia

Okulistyka

Otolaryngologia

Pediatria

Radioterapia