Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 42/2020/DEF

20.03.2020
w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Zarządzenie Nr 41/2020/DAiI

20.03.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Zarządzenie Nr 38/2020/DSOZ

19.03.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ

18.03.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 39/2020/DSOZ

18.03.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 36/2020/DEF

16.03.2020
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.