Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 97/2018/DSOZ

21.09.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 95/2018/DSOZ

21.09.2018
w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Zarządzenie Nr 94/2018/DSOZ

17.09.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarządzenie Nr 93/2018/DSS

11.09.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 92/2018/DGL

04.09.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 91/2018/DEF

04.09.2018
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    211