Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 102/2020/DEF

07.07.2020
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM

Zarządzenie Nr 101/2020/DI

07.07.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Zarządzenie Nr 100/2020/DSOZ

06.07.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 99/2020/DSOZ

03.07.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 98/2020/DSOZ

02.07.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 97/2020/DSOZ

02.07.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne