Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2021/BSP

18.03.2021
w sprawie legitymacji służbowych kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony

16.03.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 162/2020/DGL - Tekst ujednolicony

16.03.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 44/2021/DSOZ

09.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ

05.03.2021
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 40/2021/BK

04.03.2021
w sprawie sposobu i trybu rozliczania przez NFZ dotacji z budżetu państwa na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia