logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 48/2017/DAiS

04.07.2017
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw przeprowadzenia preselekcji świadczeniodawców w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I"

Zarządzenie Nr 46/2017/DSOZ

29.06.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 45/2017/DWM

29.06.2017
uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Procedury obsługi przez NFZ formularzy serii E100 oraz dokumentu S1”

Zarządzenie Nr 44/2017/DGL

29.06.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Zarządzenie Nr 43/2017/DSOZ

26.06.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 42/2017/DGL

14.06.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
  1  2  3  4  5  6  7  8