Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 39/2021/DSOZ

04.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Zarządzenie Nr 38/2021/DSOZ

04.03.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie Nr 37/2021/DSOZ

26.02.2021
w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 33/2021/DSOZ

23.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Zarządzenie Nr 32/2021/DK

16.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 31/2021/GPF

15.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia