Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 8/2020/GPF

17.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ

16.01.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zarządzenie Nr 6/2020/DK

15.01.2020
w sprawie czynności sprawdzających

Zarządzenie Nr 5/2020/DOP

15.01.2020
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

Zarządzenie Nr 3/2020/DAiI

10.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Zarządzenie Nr 2/2020/DSOZ

09.01.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”