Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 30/2021/GPF

11.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19

Zarządzenie Nr 29/2021/DGL

11.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 28/2021/DGL

10.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 27/2021/DSOZ

08.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Zarządzenie Nr 26/2021/DSOZ

04.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Zarządzenie Nr 25/2021/DSOZ

03.02.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami