Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 199/2020/GPF

15.12.2020
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19

Zarządzenie Nr 198/2020/GPF

11.12.2020
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień populacji przeciwko COVID-19

Zarządzenie Nr 196/2020/DGL

11.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ

11.12.2020
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 194/2020/DSOZ

11.12.2020
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zarządzenie Nr 190/2020/DSOZ

07.12.2020
Zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych