Aktualności

Aktualności Centrali

100-lecie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

21-03-2018

Rok 2018 będzie w historii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny rokiem obchodów wyjątkowego Jubileuszu stulecia istnienia. Wszystkie uroczystości związane z Jubileuszem zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 – 2018 oraz są włączone do programu „Niepodległa”.
Państwowy Zakład Higieny powstał w listopadzie 1918 r. i jest najstarszym polskim instytutem medycznym oraz jedną z niewielu instytucji, która liczy tyle lat ile niepodległa Polska. Od początku swego istnienia PZH prowadził działalność zmierzającą do ochrony i poprawy zdrowia ludności Polski. Pierwotnym celem jego działania była poprawa sytuacji epidemiologicznej w zniszczonym w czasie I wojny światowej kraju. Później w okresie 20-lecia międzywojennego w

Państwowym Zakładzie Higieny produkowano szczepionki i surowice lecznicze, a od 1925 r. insulinę. Po II wojnie światowej Państwowy Zakład Higieny jako instytut naukowo-badawczy kontynuował badania naukowe w dziedzinie mikrobiologii, epidemiologii i higieny oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Obecnie najważniejszą misją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) jest ochrona zdrowia ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, które mają kluczowe znaczenie w walce z chorobami przewlekłymi i zakaźnymi. Instytut sprawuje funkcję opiniodawczą i doradczą w przygotowywaniu ekspertyz z dziedziny zdrowia publicznego dla instytucji rządowych i samorządowych, prowadzi także ogólnopolskie kampanie edukacyjne.

Obchody Jubileuszowe zainauguruje uroczysta Gala, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Filharmonii Narodowej.

W kolejnych miesiącach jubileuszowego roku 2018 zorganizowane zostaną także trzy konferencje naukowe:

  • Konferencja naukowa „100 lat wśród patogenów” – 12 czerwca 2018
  • Konferencja naukowa "Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro" - 25 października 2018
  • Konferencja naukowa „Żywność, woda i powietrze - czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” - 13 listopada 2018

Mecenasem głównym Konferencji jest PKN ORLEN.

Dla uczczenia 100-lecia Instytutu stworzono również dedykowaną stronę internetową www.100lat.pzh.gov.pl, do odwiedzania której serdecznie zapraszamy! Znajdują się tam ciekawostki z działalności Instytutu, zarys historyczny ze wspomnieniem wybitnych postaci oraz kalendarium ze 100-letniej historii.

źródło - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 

Wszystkie aktualności