Aktualności

Aktualności Centrali

Ważne!

Przedstawiamy do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ, który przewiduje umożliwienie chorym przyjmującym chemioterapię leczenie w domu z zastosowaniem specjalnych infuzorów.

Komunikat dla świadczeniodawców

24.01.2020
Komunikat w sprawie wykazu kodów modyfikatorów taryfy, w związku z dodaniem elementu "nfz:modyfikator" w komunikacie xml SWIAD w wersji 9.9.1.

Komunikat dla świadczeniodawców

22.01.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dotyczący poprawy dostępności dla pacjentów do innowacyjnego leczenia

Ważne!
20.01.2020
Komunikat o działaniach Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowanych na rzecz dalszej poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w programach lekowych i chemioterapii.

Komunikat w sprawie dopuszczalnych postaci e-recepty

Ważne!
13.01.2020
Oficjalne stanowisko w sprawie dopuszczalnych postaci e-recepty