Aktualności

Aktualności Centrali

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Leczenie planowane za granicą

03-06-2024
  • Dzięki obecności w Unii Europejskiej pacjenci z Polski – po spełnieniu kilku warunków – mogą skorzystać z leczenia planowego za granicą.

  • W całej Wspólnocie w 2022 r. wydano łącznie ponad 24 tys. dokumentów, które były podstawą do leczenia planowanego.

  • W 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał 126 zgód na leczenie poza granicami kraju.

  • Najdroższe leczenie naszego pacjenta w UE w 2023 r. kosztowało 740 tys. zł.

 

Wejście Polski do Unii Europejskiej (UE) otworzyło możliwość leczenia poza granicami kraju. Prawo do skorzystania z planowanego leczenia poza Polską przysługuje za zgodą instytucji kraju ubezpieczenia. W Polsce jest nią Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Leczenie planowe za granicą? Tylko w ściśle określonych przypadkach

Chodzi np. o sytuację, w której świadczenie jest gwarantowane w danym państwie, ale czas oczekiwania na jego udzielenie jest zbyt długi w stosunku do stanu zdrowia pacjenta.

Ponadto w Polsce istnieje możliwość uzyskania zgody na leczenie planowane również w sytuacji, gdy świadczenie jest gwarantowane, ale nie ma możliwości jego wykonania w naszym kraju. Taka zgoda może dotyczyć też leczenia poza Unią Europejską.

SPRAWDŹ: Leczenie planowe za granicą, które wymaga zgody NFZ

 

Dokumenty E112/S2 w liczbach

Podstawą udzielenia świadczeń planowanych zgodnie z przepisami o koordynacji był dokument E112, a następnie od 2010 r. jest dokument S2. Dotyczą one leczenia planowego w innym państwie członkowskim UE.

Według raportu o Transgranicznej opiece zdrowotnej w Unii Europejskiej[1], w 2022 r. w całej Unii łącznie wydano ponad 24 tys. dokumentów S2. Jeden taki dokument może być podstawą do rozliczenia kilku etapów leczenia.

 

CZY WIESZ, ŻE...

Dotychczas Narodowy Fundusz Zdrowia wydał 2087 dokumentów E112/S2.

 

 

 

W 2023 r. NFZ wydał 126 zgód na leczenie poza Polską

W 2023 r. do Centrali NFZ wpłynęło łącznie 160 wniosków o leczenie poza granicami kraju i pokrycie kosztów transportu. Kontynuowaliśmy też procedowanie 42 wniosków z 2022 r. W tych 202 sprawach, 55 dotyczyło dzieci. Łącznie w 2023 r. wydaliśmy 126 zgód na leczenie planowe za granicą (w UE i poza Wspólnotą).

 

CZY WIESZ, ŻE...

W 2023 r. za leczenie kardiochirurgiczne rocznego dziecka w USA, NFZ zapłacił ok. 6,5 mln zł. Natomiast w przypadku leczenia w Unii Europejskiej Fundusz zapłacił ok. 740 tys. zł za leczenie dorosłego pacjenta w zakresie chirurgii onkologicznej.

 

NFZ stawia na edukację

Aby pokazać, jak krok po kroku wypełnić wniosek o wydanie zgody na leczenie poza Polską, prowadzimy szkolenia dla lekarzy. Zorganizowaliśmy również webinarium, gdzie eksperci z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ wyjaśniali zasady kierowania na leczenie planowane za granicą.

ZOBACZ WEBINARIUM: Leczenie planowane za granicą – prosto i przystępnie

Wszystkie aktualności