Aktualności

Aktualności Centrali

Agnieszka Pietraszewska-Macheta została dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

19-05-2023

Agnieszka Pietraszewska-Macheta, zastępca dyrektora ds. Służb Mundurowych Małopolskiego OW NFZ od 20 maja br. będzie dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Z Funduszem była związana od 2003 roku. Udziela się także naukowo. Prowadzi kursy, szkolenia i wykłady dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zastępcą dyrektora ds. Służb Mundurowanych w Małopolskim OW NFZ została w 2016 r. Od 2 października 2020, przez półtora roku pełniła, obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, szefowa Małopolskiego OW NFZ w imieniu wszystkich pracowników oddziału pogratulowała Agnieszce Pietraszewskiej-Machecie nowego wyzwania i nowej roli.

Wszyscy życzymy jej samych sukcesów!

 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku do podejmowania i wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki medyczne w Polsce.

Wszystkie aktualności